Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teresa Binkowska właścicielka firmy SUR POL, Nip 7281558506 REGON: 472525180 , telefon 606165033. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez SUR POL można uzyskać informację, kontaktując się w następującej formie: telefonicznie nr 606165033, a także : e-mail terbin@wp.pl i osobiście, adres siedziby Pałczew 75, 95-006 Brójce


2. Cele i podstawy prawne przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia współpracy tj. przedstawienie oferty ,zawarcie i wykonanie umowy kupna/sprzedaży lub zlecenia, oraz jej rozliczenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Okres przechowywania danych. Państwa dane będziemy przechowywać do momentu osiągnięcia celu dla którego, były gromadzone tj. okres przez jaki są świadczone usługi na rzecz Państwa oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia potencjalnych roszczeń. Po tym czasie dane będą przechowywane jedynie na podstawie przepisów prawa, które mogą narzucać przetwarzanie lub archiwizację danych przez określony czas .


3.1. Udostępniamy dane dotyczące i podane przez Użytkowników Serwisu poprzez narzędzia analityczne i statystyczne. Dane te obejmują unikalne identyfikatory, typ i ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, dane sieci komórkowej, w tym nazwę operatora oraz numer wersji aplikacji, a także interakcje aplikacji, przeglądarek i urządzeń z usługami Google, w tym adres IP, raporty o awariach, dane o aktywności systemu oraz datę, godzinę i adres URL strony odsyłającej żądania. Analizujemy na przykład dane o wizytach Użytkowników Serwisu, aby optymalizować wygląd Serwisu, korzystamy z danych o reklamach, z którymi Użytkownik Serwisu wchodzi w interakcję, by sprawdzać skuteczność kampanii reklamowych.
3.2. W celu zgodnego z potrzebami konstruowania naszych stron oraz ich bieżącej optymalizacji wykorzystujemy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes), Google Analytics, usługę analizy stron świadczoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwaną dalej „Google“, jak również rozszerzenie Google Optimize. W związku z tym tworzone są pseudo-anonimowe profile Użytkowników oraz stosowane są cookies. Informacje dostarczane przez cookies dotyczące użytkowania strony internetowej, jak:
typ/wersja przeglądarki,
stosowany system operacyjny,
adres URL (poprzednio odwiedzana strona),
adres IP komputera,
godzina wysłania zapytania do serwera są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google działa w ramach porozumienia Privacy-Shield-, dając tym samym gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.
3.3. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.
3.4. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) wykorzystujemy Program reklamowy online Google Ads, który ma zapewnić, że na urządzeniach wyświetlane są wyłącznie reklamy zgodne z rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem Użytkownika.
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google Ads a w jego ramach także conversion-tracking (śledzenie konwersji) na bazie cookies. Te cookies uruchamiane są po kliknięciu przez Użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia Użytkownika na tę stronę. Te adwords-cookies tracą ważność po 30 dniach, a wskaźnik gclid po 90 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej Użytkownika. Google przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym przypadku nie będzie wiązać adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.
3.5. Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik Serwisu może dezaktywować używanie cookies wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google, jak również dezaktywować cookies służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie by cookies były blokowane z domeny „googleadservices.com” i „doubleclick.net” i tak, by również nasza strona internetowa nie mogła instalować cookies.
3.6. Nasza strona używa programu reklamowego Google Ads oraz Google Analytics a w jego ramach śledzenia konwersji oraz zbierania danych w ramach funkcji reklamowych (remarketing z wykorzystaniem Google Analytics, funkcje raportowania o reklamach, takie jak raporty danych demograficznych i zainteresowań, raporty DoubleClick Campaign Managera, DoubleClick Bid Managera i raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google). Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).
Dla wsparcia klientów AdWords oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami Google wykorzystuje na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, Użytkownik umożliwia instalację DoubleClick-Cookie w przeglądarce. Przypisany do przeglądarki kwalifikator DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia na strony korzystające z programów reklamowych.
Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie wejścia użytkownika na daną stronę.
3.7. Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do ich zainteresowań, mogą dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings odpowiednio operując ustawieniami Użytkownika w przeglądarce.
3.8. Nasza strona korzysta z narzędzia Menedżer Tagów Google (Google Tag Manager), które umożliwia zarządzanie stroną przez interface. Menedżer Tagów Google implementuje tagi, nie ma dostępu do danych, nie używa się cookies oraz nie zapisuje danych osobowych. Menedżer Tagów Google uwalnia inne tagi, które mogą zapisywać te dane. Jeżeli w obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager. Więcej informacji odnośnie Menedżera Tagów Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html.

3.9. W ramach naszej oferty w oparciu o uzasadniony interes związany z zarządzaniem naszą ofertą online, obsługą zapytań online i obsługą klienta, według art. 6. ust. 1 lit. f RODO, przekazujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu podwykonawcom i współpracownikom SUR POL. Podwykonawcy i współpracownicy przetwarzają je na potrzeby SUR POL, zgodnie z instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

3.10. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

4. Państwa prawa. Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do : – dostępu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii,
-sprostowania, uzupełniania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, -wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) lub innego właściwego organu ,chyba że, będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy ,które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane a)instytucjom określonym przez przepisy prawa obligujące Administratora do przetwarzania, przekazania i archiwizacji danych np. Urząd Skarbowy, ZUS, itp. .b)podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora niezbędne do wykonania umowy/zamówienia tj. księgowe, prawne, windykacyjne, audytowe, pocztowe .Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

6. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych (nazwa firmy, imię nazwisko właściciela , adres prowadzonej działalności, adres e-mail, numer telefonu, NIP/REGON ) do Administratora w celu podjęcia na Państwa żądanie działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy/zamówienia, jest dobrowolne. Dane posłużą do realizacji transakcji sprzedaży, kontaktu z Państwem, oferowaniem nowych usług, badaniem satysfakcji klientów, określenia jakości naszej obsługi oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji czy roszczeń. Jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością zawarcia umowy / wykonania zlecenia .

Z poważaniem:

SUR POL Teresa Binkowska